Aftaleopfølgning


Ved at kickstarte jeres aftalestyring og opfølgning på aftaler, giver vi jer muligheden for at tænke nyt ved at få overblikket tilbage. Vi har udviklet en række værktøjer, som altid kan tilpasses netop jeres organisation og niveau. Vi ved, at aftaleopfølgning er en løbende proces og er helt afgørende i forhold til jeres succes og jeres samarbejde med såvel interne interessenter og jeres leverandører.

 

Besparelserne hentes år efter år

I analysefasen har vi gravet os ned i fundamentet, hvor vi finder de løse ender, der måtte være og herefter får sat en ny kurs, som giver os nye redskaber i en forhandlingssituation, en udbudssituation eller i en opsigelsessituation.

I bliver nu i stand til at identificere jeres aftaleforpligtelser, udnytte jeres rettigheder i aftalen og sikre, at formålet med at have aftalen bliver et synligt aktiv i modsætning til en ligegyldig passiv aftale. Aftaler skal have et formål. Hvis ikke aftalen lever op til formålet, bør den afvikles eller genudbydes.

Vi ved, at der er store gevinster at hente ved at arbejde målrettet og proaktivt med aftaler og at etablere simple processer for opfølgning.

pic6

 

Udvalgte fordele ved et samarbejde med IKR

 

Et fald i fakturamængden

 

Et behovstilpasset sortiment

 

En kvalitet, der matcher jeres forventning

 

En mindsket risiko

 

En merværdi i form af bedre udnyttelse af vilkårene i aftalen

 

Et færre antal kontrakter

 

Færre leverandører

 

Bedre priser

 

En bedre understøttelse af jeres forretning

 

Dokumentation for gevinstrealisering

 

Bedre serviceniveau

 

En gladere organisation

 

 

 

ongoing-image

Løbende aftaleopfølgning er en forudsætning for at opretholde kontrol og hente besparelser

Når vi etablerer samarbejdet i forhold til aftalestyring og -opfølgning, så har vi allerede været igennem en analysefase, hvor fundamentet for styring og opfølgning bliver afdækket og implementeret i den nye struktur.

Aftaleopfølgning og den genvundne kontrol over jeres aftaler, sikrer en solid gevinstrealisering gennem hele aftalens levetid og et varigt overblik. Et overblik, som giver jer mulighed for at tage korrekte beslutninger hver eneste dag. Fordi I står stærkere via et korrekt datagrundlag og fordi jeres leverandører ved, at de bliver overvåget og fastholdt i jeres fælles indgået aftale.

Dette sikrer konstruktive og akkurate leverandørmøder, hvor det hver gang vil være et aktuelt og præcist billede af situationen, dialogen tager sit udgangspunkt i.

 
 


 

Lad os tale sammen

Vi vil skabe en dialog om, hvordan vi kan bidrage med vores viden i jeres organisation.

 

1

Analyse

Vi har udviklet et unikt analysekoncept, som sikrer jer solide besparelser, selv på jeres bedste aftaler.

 

2

Udbud

Vi kan bistå med konkurrenceudsættelse af områder, som kræver handling omgående eller hvor det er fordelagtigt, at konkurrenceudsættelse forestås af en uvildig samarbejdspartner.