Analys


Det innebär att vi kan göra om er inköps- och ekonomifunktion till en strategiskt och kommersiellt fokuserad funktion genom att hålla ordning på era avtal och arbeta målinriktat med dem under hela deras livslängd.

 

pic1

Ta kontrollen över era avtal igen

Genom att utföra en analys av er samlade inköpsvolym för alla varor och tjänster kan vi identifiera möjliga vinster för de flesta av era avtal. Förutom de vinster ni kan uppnå kan vi dessutom väsentligt förbättra er tjänstenivå och skapa ett sortiment som är anpassat efter era nuvarande och framtida behov. Samtidigt minskar ni era risker genom att få en överblick över villkoren i era avtal, vilket gör att ni kan vara proaktiva i era kontakter med leverantörerna och i er styrning av avtalen.

 

Strategin för genomförande blir er framtida kompass för att fatta rätt beslut

Analysen utmynnar i en strategi för genomförande som levereras till er när vi har slutfört analysfasen. Analysen utgör även bakgrund för de beslut som måste fattas om den framtida hanteringen av era inköpsavtal, som om vissa områden ska omförhandlas, konkurrensutsättas eller om några andra beteendeförändringar eller -anpassningar måste utföras. Dessutom kan det potentiellt finnas andra interna beslut som måste fattas vid samma tidpunkt.

pic2

 
 


 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha en dialog med er om hur vår erfarenhet kan bidra till er organisation.

 

2

Upphandling

Vi kan hjälpa till med konkurrensutsättning av områden som antingen kräver omgående åtgärder eller där det en oberoende samarbetspartner behövs.

 

3

Avtalsuppföljning

Genom att hjälpa er med att snabbt komma igång med er avtalsstyrning och -uppföljning ger vi er möjlighet att få tillbaka överblicken genom att tänka på ett nytt sätt.