Analyse


Jeres indkøbs- og økonomifunktion bliver omdannet til en strategisk og kommercielt fokuseret funktion, ved at holde styr på jeres aftaler og arbejde målrettet med disse gennem hele deres levetid.

 

pic1

Genvunden kontrol over jeres aftaler

Ved at foretage en analyse af jeres samlede indkøbsvolumen på tværs af varer og tjenesteydelser, er vi i stand til at identificere gevinster på de fleste af jeres aftaler. Udover gevinstrealisering vil der herudover ske en væsentlig forbedring i serviceniveauet og I vil opnå et veltilpasset sortiment, som passer til jeres nuværende og kommende behov. Samtidig reducerer I jeres risiko ved at skabe et overblik over betingelserne i jeres aftaler og herigennem være proaktiv i jeres tilgang til leverandører og styring af aftaler fremadrettet.

 

Realiseringsstrategien vil blive jeres fremtidige kompas til at tage de rette beslutninger

Analysen skal udmønte sig i en realiseringsstrategi, som leveres til jer efter færdiggørelse af analysefasen. Herudover vil analysen danne baggrund for de beslutninger, der skal tages vedrørende den fremtidige drift af jeres indkøbsaftaler, herunder hvorvidt udvalgte områder bør genforhandles, konkurrenceudsættes eller hvorvidt der skal etableres adfærdsændringer og/eller -tilpasninger. Endvidere kan der være tale om potentielle interne organisatoriske beslutninger, som skal tages i samme ombæring.

pic2

 
 


 

Lad os tale sammen

Vi vil skabe en dialog om, hvordan vi kan bidrage med vores viden i jeres organisation.

 

2

Udbud

Vi kan bistå med konkurrenceudsættelse af områder, som kræver handling omgående eller hvor det er fordelagtigt, at konkurrenceudsættelse forestås af en uvildig samarbejdspartner.

 

3

Aftaleopfølgning

Ved at kickstarte jeres aftalestyring og opfølgning på aftaler, giver vi jer muligheden for at tænke nyt ved at få overblikket tilbage.