Avtalsuppföljning


Genom att hjälpa er med att snabbt komma igång med er avtalsstyrning och -uppföljning ger vi er möjlighet att få tillbaka överblicken genom att tänka på ett nytt sätt. Vi har utvecklat ett antal verktyg som vi kan anpassa för er organisation och nivå. Vi vet att avtalsuppföljning är en löpande process som är avgörande för er framgång och ert samarbete både med lokala intressenter och med era leverantörer.

 

Spara pengar år för år

Under analysfasen gräver vi oss ned till grunden och hittar de lösa trådar som måste få en ny inriktning. Det ger oss de verktyg som krävs för förhandlings-, upphandlings- och uppsägningssituationer.

Det innebär att ni kan identifiera era avtalsenliga skyldigheter, utnyttja era rättigheter enligt avtalen och se till att ni vet vad syftet är med avtalen i stället för att ha passiva avtal utan betydelse. Avtal ska ha ett syfte. Avtal som inte lever upp till syftet bör sägas upp eller bytas.

Vi vet att det går att uppnå stora vinster genom att arbeta målinriktat och proaktivt och genom att upprätta enkla uppföljningsprocesser.

pic6

 

Några fördelar med att samarbeta med IKR

 

minska antal fakturor

 

behovsanpassat sortiment

 

kvalitet som motsvarar era förväntningar

 

minskade risker

 

mervärde genom bättre utnyttjande av villkoren i avtalen

 

färre avtal

 

färre leverantörer

 

bättre priser

 

bättre stöd för er verksamhet

 

dokumentation för vinster

 

bättre tjänstenivåer

 

gladare organisation

 

 

 

ongoing-image

Löpande avtalsuppföljning är en förutsättning för att behålla kontrollen och uppnå besparingar

När vi initierar ett samarbete för avtalsstyrning och -uppföljning har vi redan gått igenom en analysfas där vi har upptäckt grunderna för styrning och uppföljning och implementerat den i den nya strukturen.

Avtalsuppföljning och er kontroll över era avtal ger er konkreta vinster under hela avtalens livslängd och dessutom en permanent överblick. Den överblicken ger er möjlighet att fatta rätt beslut, varje dag. Ni kan agera mer aktivt eftersom ni vet att ni har rätt information och dessutom vet era leverantörer att de kontrolleras och bibehålls i era ingångna avtal.

Det ger er möjlighet att hålla konstruktiva och korrekta möten med era leverantörer eftersom ni alltid har en aktuell och korrekt bild av den aktuella situationen.

 
 


 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha en dialog med er om hur vår erfarenhet kan bidra till er organisation.

 

1

Analys

Vi har utvecklat ett unikt analyskoncept som ger er konkreta besparingar, även för era bästa avtal.

 

2

Upphandling

Vi kan hjälpa till med konkurrensutsättning av områden som antingen kräver omgående åtgärder eller där det en oberoende samarbetspartner behövs.