Varför ha IKR som samarbetspartner?

Historien bakom vår framgång

 

IKR Consulting Group A/S grundades 2002. Vi gav oss ut på den offentliga marknaden, som länge hade sökt vår hjälp, med en konkret önskan att vara en 100 % oberoende rådgivare för våra kunder och endast ha kundens behov som utgångspunkt.

De första åren hjälpte vi till med att lösa uppgifter inom analys, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning för ett stort antal offentliga och privata organisationer, både nationellt och internationellt, inom området kopiering och utskrift.

Stabila resultat i form av förändrade inköpsbeteenden och betydande besparingar hos våra kunder har bevisat att vårt koncept fungerar och gjorde att vi kände oss redo att gå vidare och säkerställa bättre effektivitet inom många andra avtalsområden i organisationernas avtalsportföljer för varor och tjänster.

Under årens lopp har vi bevittnat allt större fokus på andra inköps- och upphandlingsområden med stora krav på pris- och kvalitetsoptimering samt vinstrealisering i samband med detta. Samtidigt ägnas mycket uppmärksamhet åt avtalsuppföljning, vilket är en förutsättning för att upprätthålla kontrollen av avtalsportföljen för varor och tjänster.

Mot denna bakgrund har vi utvecklat ett unikt koncept som skapar transparens i era inköpsavtal. Våra specialister är inblandade i hela livscykeln för era avtal och hjälper till med att behålla fokus på och underhålla alla avtal så att de förblir aktiva och målinriktade efter era behov.

Därmed uppnås maximal vinstrealisering genom kontinuerliga förbättringar och innovation i avtalen. Vi säkerställer ett proaktivt tillvägagångssätt under avtalens hela livslängd, vilket gör att de hela tiden följs upp.

 


Erkännande

Passion för våra medarbetare och våra kunder i den ordningen. Våra medarbetare är grunden för vår existens. Genom att sätta våra medarbetare främst säkerställer vi ett starkt samarbete som skapar engagemang för våra kunder. Om alla medarbetare känner sig bekväma, uppskattade och mogna för uppgifterna kan vi skapa en unik kundupplevelse tillsammans.

 

Motivation

Vi har viljan och förmågan att leverera lösningar av högsta kvalitet som överstiger kundens förväntningar. Vi överträffar våra konkurrenters förmåga genom att vara unika och fokuserade på vår nisch.

 

Integritet

Vi ska alltid se till att våra kunders integritet upprätthålls och att varje uppgift utförs med kundens nuvarande och framtida behov och önskemål som utgångspunkt. Hög affärsetik och moral ska känneteckna oss och bidra till att vi vinner våra kunders förtroende och etablerar ett konstruktivt samarbete.

 

Utveckling

Vi söker, hittar och testar nya lösningar och håller oss ständigt i framkant vad gäller marknadens behov och förväntningar på oss. Vi vill leda utvecklingen av nya tjänster och vågar agera okonventionellt.

 

 


Våra konsulter är grunden för vår existens

Komplexa affärsområden utgör en stor del av våra konsulters arbete varje dag. Deras unika kunskaper och erfarenhet av att arbeta med inköp och konkurrensutsättning inom ett stort antal områden gör att vi kan kommunicera med våra kunder på ett gemensamt språk. Konsulterna har en ingående kännedom om kundernas behov och de utmaningar som uppstår och ofta växer med tiden i kundernas dagliga verksamhet.

Ägandeskap av och ansvar för uppgiften är värden som avspeglar alla våra konsulter. Att vara skillnaden mellan riktigt bra eller riktigt dåligt är det som ger framgång hos oss. Vi kan bidra till framgången i er organisation och hjälpa er med att ta tillbaka kontrollen över era avtal om den gått förlorad. Det är skillnaden mellan det som gick fel och hur saker och ting ska fungera framöver. Den skillnaden vill vi vara för er.

Samarbete är en fråga om förtroende. Vi måste stämma av förväntningarna med varandra från första dagen och enas om hur vårt framtida samarbete ska gå vidare.

Ett nära, ärligt och dynamiskt samarbete är grunden för vår gemensamma framgång.

 

ikr-office

 


PRATA MED OSS

Kontakta oss idag och lär dig mer om hur er organisation kan dra nytta av våra tjänster.