Upphandling


Inköpsfunktionen är ansvarig för ett stort antal komplexa uppgifter som ofta måste utföras med korta tidsfrister samtidigt som de måste hålla många bollar i luften. Kraven på inköpslösningen har aldrig varit större i förhållande till att hitta de bästa priserna och lösningarna hos de bästa leverantörerna. Inköpsfunktionen måste följa alla lagar och regler samtidigt som det är viktigt att man har ett nära, tryggt och ärligt samarbete med sina leverantörer. Det är ofta en stor utmaning att lyckas inom alla områden eftersom man som inköpare ibland kan känna att situationen har förändras i förhållande till avtal som ofta har en period på fyra–sex år.

 

Vem tar hand om er upphandling?

Med hjälp av analysen går det att identifiera upphandlingsområden som bör konkurrensutsättas med utgångspunkt från ett antal olika parametrar, till exempel när man vill minska antal leverantörer, få ett mer anpassat sortiment eller om man vill se till att pris- och leveransvillkoren blir konkurrensutsatta igen.

pic3

 

pic4

Förbli framgångsrika

Vi kan hjälpa er med konkurrensutsättning av områden som antingen kräver omgående åtgärder eller där det är fördelaktigt att upphandlingen utförs av en oberoende samarbetspartner. Det kan till exempel vara för områden där grundlig analys krävs och där man dessutom måste ha tillgång till aktuell information för att kunna slutföra upphandlingen på ett framgångsrikt sätt.

 
 


 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha en dialog med er om hur vår erfarenhet kan bidra till er organisation.

 

1

Analys

Vi har utvecklat ett unikt analyskoncept som ger er konkreta besparingar, även för era bästa avtal.

 

3

Avtalsuppföljning

Genom att hjälpa er med att snabbt komma igång med er avtalsstyrning och -uppföljning ger vi er möjlighet att få tillbaka överblicken genom att tänka på ett nytt sätt.