Låt våra experter bidra med sina unika kunskaper och sin unika erfarenhet för effektiva inköp

 

Våra specialister är inblandade i hela livscykeln för era avtal och hjälper till med att behålla fokus på och underhålla alla avtal så att de förblir aktiva och målinriktade efter era behov.

Därmed uppnås maximal vinstrealisering genom kontinuerliga förbättringar och innovation i avtalen. Vi säkerställer ett proaktivt tillvägagångssätt under avtalens hela livslängd, vilket gör att de hela tiden följs upp.

Avtalsuppföljning sker genom konstruktiva dialogmöten med era leverantörer. Mötena säkerställer att avtalad kvalitet, prissättning och leveranstid följs och att varan eller tjänsten matchar ert syfte med inköpet och det behov som ska tillfredsställas.

Dessutom ser vi till att era avtal sägs upp eller förlängs där det är befogat och att detta sker proaktivt för att undvika onödiga och oftast dyra och ofördelaktiga förlängningar av befintliga avtal.
1

Analys

Vi har utvecklat ett unikt analyskoncept som ger er konkreta besparingar, även för era bästa avtal.

 

2

Upphandling

Vi kan hjälpa till med konkurrensutsättning av områden som antingen kräver omgående åtgärder eller där det en oberoende samarbetspartner behövs.

 

3

Avtalsuppföljning

Genom att hjälpa er med att snabbt komma igång med er avtalsstyrning och -uppföljning ger vi er möjlighet att få tillbaka överblicken genom att tänka på ett nytt sätt.

 

 


 

Kontakta oss idag, så förklarar vi vad du vinner på att anlita oss.