Få kontraktöverblick


Kontraktsstyrning är synonymt med löpande underhåll. Vi ser till att du kan dokumentera vad som skett med olika avtal. Det ger dig en god överblick. Våra experter besvarar gärna dina frågor. Om du vill påminner vi dig också löpande när du behöver säga upp olika kontrakt.

Du har mycket att vinna på att anlita oss. Här kommer några exempel:
• Våra experter håller fokus på dina avtal.
• Vi föreslår löpande och aktivt olika förbättringar.
• Vi hjälper dig att få ut fullgod service från leverantörerna under hela avtalets giltighetstid.
• Vi mäter regelbundet kvaliteten på servicen.

 

Ring oss på +46 850 164 163 i dag, så berättar vi mer. Du kan också boka ett möte via den här länken: calendar.ikrcg.com


Tillbaka till alla tjänster