Oberoende kontraktöverblick


Det är inte alltid så lätt att hålla reda på exakt vilka kontrakt och abonnemang som tecknats inom verksamheten. I många verksamheter saknar man helt enkelt de resurser som krävs för att upprätthålla, analysera och utvärdera olika avtal samt bevaka alla de risker som ständigt uppstår när omvärlden omdanas.

Anlitar du oss dokumenterar vi alla dina kontrakt och abonnemang. Vi ger dig en god överblick över dina åtaganden och utgifter. Vi ser också till att inget avtal förlängs i onödan.

Med bättre kontraktsstyrning arbetar du mer kostnadseffektivt. Dessutom får du följande fördelar:
• Vi hjälper dig att förstå vad dina åtaganden faktiskt kostar. Det gör vi genom att sammanställa utgifter och den totala återstående kostnaden för varje leverantör.
• Konfigurera påminnelser och e-postmeddelanden när ett kontrakt måste revideras för uppsägning, förlängning eller för att se till att det fortfarande är nödvändigt.
• Varje månad får du en rapport över verksamhetens åtaganden och utgifter, baserat på de avtal du har tecknat med olika leverantörer.
• Du får full kontroll över verksamhetens kontrakt. Du kan till exempel aktivera olika medarbetare och avdelningar.

 

Ring oss på +46 850 164 163 i dag, så berättar vi mer. Du kan också boka ett möte via den här länken: calendar.ikrcg.com


Tillbaka till alla tjänster