Få tillgång till kompetens utan att anställa

Du behöver experter inom utskriftsteknik, arbetsflöde och säkerhet om du vill optimera avkastningen när du investerar i kopiatorer och skrivare (med tillhörande tjänster).

Vi vägleder dig opartiskt. Vi tar till oss dina önskemål och rekommenderar sedan lösningar för hela verksamheten. Vi tar fram nya lösningar och arbetssätt för olika behov.

Det första steget är en expertutvärdering av verksamhetens nuvarande situation och en dialog om vad du behöver. Vi tar sedan fram en printstrategi och en strategisk plan för processen. Med vår strategi når du alla mål oavsett var du är i processen.

Vi hjälper dig med allt inom kopiering och utskrift. Dessutom har vi kompetens inom några av de största avtalen för både stora och små organisationer. Vi hjälper både offentliga och privata verksamheter, nationellt som internationellt.

Vi vägleder dig i bl.a. följande frågor inom kopiering och utskrift:
• Managed Print Services
• Kopierings- och utskriftslösningar
• Produktionstryck
• Säkerhet
• Dokumentarbetsflöden
• FollowMe

Fördelarna med att anlita oss är många. Se nedan.
• Vi utgår från dina behov. Vi sätter oss snabbt in i din organisation tack vare vår erfarenhet av liknande kunder.
• Med våra beprövade system får du stöd i hela processen.
• Du får ett eget arbetslag med tekniker.
• Vi är 100 % oberoende av leverantörer och finansbolag.

 

Ring oss på +46 850 164 163 i dag, så berättar vi mer. Du kan också boka ett möte via den här länken: calendar.ikrcg.com


Tillbaka till alla tjänster