Avtalsstyrning


Det är lätt att försumma det löpande underhållet av kontraktet. Vi ser till att du behåller överblicken och kontrollen under hela kontraktsperioden samt att du får ut all den vinst och besparing som utlovades i samband med optimeringen och undertecknandet av det nya avtalet. Vi samlar och vägleder verksamhetens avdelningar med en överordnad strategi för varje enskilt kontrakt och tillhörande produkter.

Vi analyserar löpande, under hela avtalsperioden, hur du kan optimera olika avtal. Vi delar med oss av all information vi får fram. Våra experter identifierar var du kan spara in pengar. Låt oss sköta det praktiska kring kontrakten medan du tar hand om kärnverksamheten, så slipper du slösa bort pengar och interna resurser.

Med vår hjälp har du alltid full kontroll på verksamhetens produktportfölj och åtaganden.

Fördelarna är följande:
• 100 % opartisk rådgivning från våra experter.
• Löpande analyser samt synliggörande av tekniska och ekonomiska resurser.
• Projektstyrning.
• Löpande bevakning av kontrakt och produkter, så att vi alltid vet hur det ser ut för er vid leverantörsstatusmöten.
• Kostnadsstyrning under hela avtalsperioden. Effektivisering med nya besparingar när så är möjligt.
• Service på inköp under hela avtalsperioden. Rätt annullering av kontrakt vid ändringar.

 

Ring oss på +46 850 164 163 i dag, så berättar vi mer. Du kan också boka ett möte via den här länken: calendar.ikrcg.com


Tillbaka till alla tjänster