Uafhængig gennemsigtighed


Det kan ofte være svært at bevare overblikket over, hvilke kontrakter og abonnementer som er blevet indgået indenfor alle typer af produkter og services. De fleste organisationer har simpelthen ikke ressourcerne til at vedligeholde, analysere og evaluere kontrakter og aftaler samt holde øje med de nye risici, der løbende kommer fra en dynamisk verden.

Et samarbejde med IKR sikrer, at alle kontrakter og abonnementer opfanges og registreres. Vi giver jer et samlet overblik over jeres forpligtelser og udgifter samt sikrer, at der ikke opstår uønskede aftaleforlængelser.

Bedre kontraktstyring giver jer mange fordele ud over besparelser og bedre udnyttelse:
• IKR hjælper jer med at forstå de faktiske omkostninger for alle forpligtelser ved at opstille udgifter og den samlede resterende forpligtelse tilknyttet hver enkelt leverandør.
• Opsættelse af påmindelser og e-mailbeskeder, hvis en kontrakt skal revideres med henblik på opsigelse, forlængelse eller at sikre, at den stadig er nødvendig.
• Månedsvise rapporter viser den aktuelle status for jeres forpligtelser og udgifter med leverandørerne baseret på de kontrakter, I har indgået.
• Bevar kontrollen over jeres kontrakter og aktiver tilknyttet medarbejdere og afdelinger.
 

Kontakt IKR på tlf. +45 88 27 63 33 i dag, og hør mere. I kan også booke et møde på følgende link: calendar.ikrcg.com


Tilbage til alle ydelser