Aftalestyring


Den løbende vedligeholdelse af kontrakten er ofte et overset område. Vi sikrer jer, at I kan bevare overblikket og kontrollen i hele kontraktperioden samt får hentet gevinsterne og det fulde besparelsespotentiale, som fremgik i forbindelse med optimeringen og indgåelsen af den nye aftale. Vi fungerer som navigatør for jeres samlede afdelinger med en overordnet kurs og strategi for hver enkelt kontrakt og tilknyttede produkter.

Vi genererer brugbare analyser løbende gennem aftaleperioden med optimeringsmuligheder for øje. I får adgang til samme oplysninger, som vi har adgang til. Vores specialister sikrer, at besparelserne bliver synlige. Der spares mange unødige udgifter og interne ressourcer ved at lade IKR klare det praktiske i hverdagen omkring kontrakten, hvorved I bedre kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

I vil til enhver tid have komplet overblik over jeres produktportefølje og aftaleforpligtelser.

Jeres fordele:
• 100 % uvildig rådgivning fra vores specialister.
• Løbende analyser samt synliggørelse af tekniske og finansielle ressourcer.
• Projektstyring.
• Overvågning af aftaler og produkter løbende, så vi altid kender jeres situation ved leverandørstatusmøder.
• Omkostningsstyring gennem hele aftaleperioden og effektivisering med nye besparelser når muligt.
• Servicering af jeres indkøb gennem aftaleperioden og korrekt nedlæggelse af aftaler ved ændringer.

 

Kontakt IKR på tlf. +45 88 27 63 33 i dag, og hør mere. I kan også booke et møde på følgende link: calendar.ikrcg.com


Tilbage til alle ydelser