EUC Nord havde en konkret sag om en uigennemskuelig kopikontrakt under opsejling, da EUC Nord blev opmærksom på IKR’s tilbud, fortæller Organisationschef Kim Lynge Nielsen


– Vi stod og manglede ekspertise til at kigge på en kontrakt, som vi ikke kunne gennemskue – ja, vi kunne ikke se, om vi havde en god eller dårlig kontrakt. IKR havde præcis den ekspertise, vi havde brug for.

Det, de hjalp os med, var at skabe klarhed over konkrete spørgsmål i kontrakten samt en generel kortlægning af hele vores kopi- og printområde, siger Kim Lynge Nielsen.

Da den uigennemskuelige kontrakt var analyseret, viste det sig, at EUC Nord skulle bruge advokatbistand. Det fik de gennem IKR’s juridiske partner, og det juridiske analysearbejde foregår netop nu.

“IKR havde præcis den ekspertise, vi havde brug for” – Kim Lynge Nielsen

– Vores forventning til IKR var, at de kunne skabe klarhed over de kontraktlige mangler og vores behov, og det er løst perfekt. Jeg kan ikke i den konkrete situation pege på, hvad vi har sparet, det vil først blive klart senere i processen, men vi vil fremover benytte IKR som samarbejdspartner.

Vi regner med at kunne spare penge ved at bruge IKR’s kompetence på området og herigennem få truffet solide beslutninger vedrørende vores kopi- og printbudget, understreger organisationschefen fra EUC Nord.

 

Tilbage til referencer

 

Vores ydelser