Jeg er jo ellers selv en god købmand


Vicedirektør på Handelsfagskolen, Ole Riis-Pedersen, erfarede på et møde arrangeret af Statens og Kommunernes Indkøbsservice – SKI, at Undervisningsministeriet anbefalede at bruge konsulentbistand til leasing ogkøb af kopi- og printudstyr. Derfor kontaktede han IKR.

– Jeg er jo ellers selv en god købmand, men kontrakterne her var – efterhånden som principperne for disse løbende ændres af leverandøren – efterhånden ikke til at gennemskue. Derfor valgte jeg at få konsulenten fra IKR til at kigge det igennem og samtidig vurdere vores reelle behov på kopiområdet.

Det lod vi så danne baggrund for et udbud, som IKR også stod for. Vores hidtidige leverandør valgte ikke selv at byde ind, men to andre ville gerne. Vi lod IKR kigge på tilbuddene og bad leverandørerne om en prøveopstilling, inden vi besluttede os, fortæller Ole Riis-Pedersen, der oplevede, at leverandørerne ville gå langt for at få ordren – også langt over den etisk forsvarlige streg.

Han finder samarbejdet med IKR udbytterigt og regner selv med at have sparet kr. 85.000 alene på kontraktskiftet – herunder, at IKR hjalp med at skaffe en attraktiv servicekontrakt, som betød en besparelse på kr. 40.000.

– Der er ingen tvivl om, at vi vil bruge IKR igen om to år, når andre kontrakter skal fornyes. De har mere end rigeligt tjent deres honorar ind, og vi har sparet en masse penge, som vi kan bruge til mere fornuftige ting, siger fagskolens vicedirektør.

 

Tilbage til referencer

 

Vores ydelser