Lige som mange andre kommuner har Holbæk Kommune oplevet, at flere af kommunens institutioner har tegnet kopi-aftaler, der ikke just var gennemskuelige og økonomisk fordelagtige


Så da IKR henvendte sig til Holbæk Kommune med tilbud om rådgivning, slog kommunen til. Direktør Erik Kjærgaard Andersen fortæller:

– Vi holdt et møde med dem, hvor vi oplevede, at IKR dels optrådte professionelt, dels dokumenterede uafhængighed af leverandører.

Det fandt vi troværdigt og fik dem til at gennemgå vores aftaler. Hvad vi godt kunne lide var, at de ikke straks troede, at de var verdensmestre, men at de talte med vores folk ude på institutionerne for gennem dem at kortlægge problemerne, siger direktøren.

”Vi kunne godt lide, at IKR ikke straks troede, de var verdensmestre” – Erik Kjærgaard Andersen

Han erkender, at kommunen ikke har ekspertisen til at gennemskue de indviklede kontrakter, og at det er nødvendigt med assistance, når kommunens institutioner skal indgå købs- eller lejeaftaler.

Derfor har Holbæk Kommune nu en aftale om, at alle henvendelser fra leverandører skal gå gennem IKR, som så løbende holder kommunen orienteret.

– De har i høj grad levet op til vores forventninger, og de har givet os konkrete gevinster. Vi er godt tilfredse med den service, vi har fået fra IKR, siger direktør Erik Kjærgaard Andersen.

 

Tilbage til referencer

 

Vores ydelser