Mærkbar positiv effekt af otte års amarbejde


Kaare Rubak har som centerchef hos Eniga samarbejdet med IKR Consulting Group i godt otte år om optimering og systematisering inden for kopi og print. Samarbejdet har omfattet de fire skoler, som Eniga supporterer på IT-området – og herunder deres kopi og printløsninger.

Ingen tvivl om kompetencen
Når Kaare Rubak bliver bedt om at sætte få ord på de mange års samarbejde, er det første, som slår ham; benhård kompetence – og han uddyber: ”Hos IKR Consulting Group ved de virkelig, hvad det handler om, når vi snakker analyse, optimering og systematisering i forbindelse med kopi- og printløsninger og herunder den relaterede software. De er rigtig gode til at få kopi- og printløsninger indrettet på den helt rigtige måde, så man opnår en optimal balance mellem brugertilfredshed og bedre økonomi.”

Samarbejde sikrer implementering
De mange års samarbejde har også bekræftet Kaare Rubak i, at det er meget værdifuldt at have en kompetent samarbejdspartner på sidelinjen, som kan kaste timer ind i arbejdet med optimering på kopi og print, netop når der er behov for det. ”Det er min oplevelse, at for en rimelig investering får man et væsentligt resultat,” fortæller Kaare. ”Det er afgørende for succes på dette område, at der investeres timer i opfølgning og tæt dialog med brugerne, hvilket IKR har været rigtig gode til at være en del af ude på skolerne. De har også taget det sure opfølgningsarbejde, hvilket har givet et stort udbytte her hos os i hele implementeringen.”

Konsulenter med hånd om virkeligheden
Kaare Rubak har også med tilfredshed konstateret, at han gennem alle otte år har samarbejdet med de samme konsulenter hos IKR. Det har givet ro, tryghed og kontinuitet og dermed skabt et solidt grundlag for samarbejdet. Samtidig roser han IKR’s konsulenter for at være parate til at indgå i hele implementeringen af de resultater, som kommer ud af de omfattende analyser. ”Det har en rigtig god virkning ude hos vores brugere, at konsulenten fra IKR er med ude at snakke med dem i forbindelse med hele implementeringen,” siger Kaare. ”Det gør det muligt hurtigt at lave små justeringer, som får det hele til at glide lidt nemmere. Samtidig får vi opsamlet værdifuld viden til det videre forløb.”

Fælles modning
Samarbejdet mellem Eniga og IKR har desuden været en fælles udviklings- og modningsproces, og de to parter har været gode til at sparre med hinanden og give konstruktiv feedback. ”Hos Eniga er vi blevet væsentligt klogere på kopi- og printområdet. IKR har faktisk uddannet os til selv at kunne varetage nogle af de opgaver, som vi ikke havde kompetence til for år tilbage. Vi har også i fællesskab udviklet på de rapporter og værktøjer, som IKR arbejder med. Vi har givet dem feedback, som har gjort, at de har fået fintunet deres redskaber.”

Kontinuerlig opfølgning og øget brugertilfredshed
Kaare Rubaks vigtigste lære af samarbejdet har været, at det er en on-going proces at fastholde det positive udbytte af de optimeringer og systematiseringer, som IKR anbefaler. ”Det er her vigtigt både at fastholde opfølgningsarbejdet ude hos brugerne samt at leverandørerne holdes oppe på det aftalte. Her har IKR som nævnt også været en vigtig samarbejdspartner,” siger Kaare.

”Samtidig er det min oplevelse, at brugertilfredsheden generelt er løftet, efter vi har systematiseret og optimeret på kopi- og printløsningerne. Det har fungeret godt, at vi har involveret brugerne i beslutningsprocessen. Måske nogle en stund oplever det negativt at skulle gå lidt længere efter deres print. Men det opvejes til fulde og mere til af, at kopi- og printløsningerne nu kører meget mere stabilt end tidligere. Dertil kommer en væsentlig økonomisk gevinst. Men det er nok mest os i ledelsen, som har fokus her.”

 

Tilbage til referencer

 

Vores ydelser