Indkøb og udbud


IKR har mere end 10 års ekspertise inden for store offentlige og private indkøb. Dette sikrer, at I får de bedste tilbud på nye produkter og tilhørende services.

Indkøb er en kompleks opgave, og kravene har aldrig været større i forhold til at sikre de bedste priser og løsninger.

Vi har igennem årene oparbejdet en betydelig erfaring indenfor:
• Aftaler gældende for internationale virksomheder, såvel for store som medium og små private virksomheder.
• Direkte tildeling for kommuner, regionale organer og statslige myndigheder.
• Formelle anskaffelsesprocesser som udbud efter EU´s udbudsdirektiv.
• Tildeling af kontrakter underlagt rammeaftaler via miniudbud.

IKR sikrer jer hele vejen igennem forløbet, at der tages udgangspunkt i jeres specifikke behov, og at der bliver lyttet og arbejdet tæt sammen med jeres medarbejdere tilknyttet projektet. Vores gennemprøvede processer er af høj kvalitet og sikrer jer, at intet bliver overladt til tilfældighederne, og at vi kommer omkring alle handlens facetter.

Ønsker I kun at gøre brug af IKR’s kompetencer til en mindre del af processen, hjælper vi også meget gerne med det. Vi rådgiver ligeledes på alle gældende rammeaftaler, såfremt I allerede gør brug af en af disse, såvel nationalt som internationalt.

Jeres fordele:
• Afprøvet og sikker metode med succes hos mere end 500 offentlige og private virksomheder.
• Væsentlige besparelser, ikke blot på omkostningerne indenfor maskinel og services, men også på interne ressourcer.
• Vores specialister hjælper jer også med de tekniske kravspecifikationer.
• Vi sikrer en god implementering af projektet.
• Vi kender potentielle barrierer for forandring og sørger for, at vi kommer bedst muligt i mål.

 

Kontakt IKR på tlf. +45 88 27 63 33 i dag, og hør mere. I kan også booke et møde på følgende link: calendar.ikrcg.com


Tilbage til alle ydelser