Digitaliser kontrakter


Forny den måde, I forvalter jeres aftaler på, ved at digitalisere dem. IKR´s kontraktstyringssystemer lokaliserer de steder, hvor I kan spare penge, og gør jer opmærksomme på de faktiske omkostninger og forpligtelser. IKR samler jeres kontrakter og abonnementer et sted – med transparens og overblik.

Vi sikrer uddannelse af jeres organisation i kontraktstyring, så I kommer godt fra start. Bedre kontraktstyring starter i dag.

Fordele ved IKR:
• Giver jer et samlet overblik over alle jeres kontrakter og abonnementer.
• Giver jer mulighed for at træffe velovervejede beslutninger angående jeres forpligtelser.
• Hjælper jer med at bevare jeres værdifulde aktiver.
• Hjælper jer med at budgettere bedre.
• Systemet er intelligent og viser jer faktiske forpligtelser på givne datoer.
• Viser jeres disponible aktiver, hvis de er tilknyttet kontrakten.

 

Kontakt IKR på tlf. +45 88 27 63 33 i dag, og hør mere. I kan også booke et møde på følgende link: calendar.ikrcg.com


Tilbage til alle ydelser